Đóng

01/28/2016

Hướng dẫn cách gửi hàng chất lỏng hoặc chất bột

Hàng gửi chuyển phát nhanh quốc tế có dạng chất lỏng, chất bột, hoặc dạng viên, cục có thành phần là hợp chất hóa học… được phân loại là hàng gửi đặc biệt.

can-do-loi-ich-va-tac-hai-cua-nuoc-hoa

Khác với những hàng hóa gửi thông thường, hàng gửi đặc biệt cần phải chuẩn bị những nội dung sau:

1. Đóng gói:

Phải được đóng gói an toàn bằng những vật liệu đóng gói chuyên dụng, không để bị rơi, rớt, thấm, vỡ… trong suốt quá trình vận chuyển.

2. Chứng từ:

Dán nhãn hàng lên hàng gửi, ghi rõ tên hàng, thành phần… bằng tiếng Anh.
02 bản Phân tích thành phần lý hóa (MSDS) có đóng dấu đỏ và dấu giáp lai có thời hạn tối đa trong vòng 06 tháng.
01 bản Công văn cam kết (theo mẫu) hàng không phải là hàng cấm, hàng có chứa chất cấm.
Invoice hoặc Packing list hàng gửi.

* Chú ý:

Không nhận gửi những chất lỏng dễ cháy.
Hàng gửi đặc biệt sẽ được hải quan VN giữ lại ít nhất 01 ngày để kiểm tra.
Thông thường, hải quan của hầu hết các nước quy định chỉ các công ty hoặc tổ chức có chức năng kinh doanh và nhập khẩu hàng có dạng chất bột và chất lỏng tương ứng mới được nhận hàng.

Tin tức Related